Privacyverklaring op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

A. Wat is het doel van de gegevensverwerking?

1. Het uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2. Ondersteuning van de bedrijfsvoering.

B. Welke gegevens worden bewaard?

1. Naam, adres en contactgegevens van de klant, eventueel aangevuld met contactgegevens van personen te waarschuwen bij nood.
2. Gegevens van de kat(en) van de klant, waaronder vaccinatiedata.
3. Naam, adres en contactgegevens van de dierenarts van de klant.
4. Boekingsgeschiedenis van de klant.
5. E-mail correspondentie met de klant.

C. Hoe worden de gegevens bewaard?

1. Digitaal in beveiligde omgeving.
2. Papieren dossiers.
3. Voor gebruikers van de gegevens geldt geheimhoudingsplicht.

D. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

1. Gegevens B.1 t/m B.4: 5 jaar of zoveel langer als voor de bedrijfsvoering nodig is.
2. E-mail correspondentie: 2 jaar.

E. Hoe kan de klant de gegevens inzien, rectificeren of wissen?

1. De klant kan aan Luxor schriftelijk of per e-mail een opgave van de bewaarde gegevens vragen en desgewenst om rectificatie of (gedeeltelijk) wissen verzoeken.
2. Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

24-05-2018 © Poezenpension Luxor

Poezenpension Luxor - Koolboswijk 7 - 8411 KL Jubbega -Telefoon 0516 462556