INFORMATIE OVER NIESZIEKTE EN OVER DE
AANPAK ERVAN BIJ POEZENPENSION LUXOR

Waardoor wordt niesziekte veroorzaakt
Niesziekte is de meest voorkomende infectieziekte bij de kat. Het is een uiterst besmettelijke aandoening waar katten flink ziek van kunnen zijn.
Niesziekte heeft verschillende veroorzakers. De belangrijkste zijn het feline calicivirus, het feline herpesvirus en, meestal secundair, bacteriën als Bordetella bronchiseptica en chlamidophila felis. De ziekteverschijnselen die deze verwekkers veroorzaken lijken zo sterk op elkaar dat ze samengevat worden onder de noemer niesziekte. Vaak is er sprake van een menginfectie met meerdere ziektekiemen.
De ziekte wordt vooral verspreid door zieke katten die kleine vochtdruppeltjes met ziektekiemen de lucht inblazen. Deze druppels zijn zo klein dat ze lang in de lucht kunnen blijven hangen en over grote afstanden met de luchtstroom mee vervoerd kunnen worden. Hiernaast kan de ziekte ook worden overgedragen door besmette manden, kooien of via handen en kleding van de mens.

Hoe ziet niesziekte eruit
Een kat met niesziekte hoeft niet altijd te niezen. De ziekte tast de slijmvliezen van de ogen en de luchtwegen aan. Besmette katten hebben vaak ontstoken ogen, vieze neusuitvloeiing en soms blaren op de tong. Ze hebben koorts en laten hun eten en drinken staan en niezen of kwijlen vaak. Katten die niet drinken kunnen binnen korte tijd levensbedreigend uitdrogen. Ook zijn de aangetaste slijmvliezen van de luchtwegen een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei andere kiemen, die bijvoorbeeld keel- of longontsteking kunnen veroorzaken.

Hoe wordt niesziekte behandeld
Zoals gezegd wordt niesziekte veroorzaakt door enkele virussen en soms ook door een bacterie. Helaas bestaan er geen medicijnen tegen niesziektevirussen. Voor bacteriën zijn die er wel. Dit betekent dat de behandeling er vooral uit bestaat bijkomende infecties te onderdrukken met antibiotica.

Kan niesziekte voorkomen worden
De belangrijkste maatregel tegen niesziekte is inenten. Een jaarlijkse vaccinatie is daarom voor pensiongasten vanzelfsprekend verplicht. Deze inenting biedt weliswaar geen volledige bescherming maar het maakt de symptomen minder heftig. We hebben vastgesteld dat de vatbaarheid voor niesziekte toeneemt naarmate de vaccinatie ouder is. Ook onderzoek toont aan dat de bescherming tegen bepaalde virussen na drie maanden afneemt. Daarom adviseren we de jaarlijkse inenting in juni te laten doen zodat er in de zomervakantieperiode, wanneer de kans op besmetting groter is, de best mogelijke bescherming is. De klant profiteert dan bovendien van onze coulance-regeling die hieronder wordt besproken.

En als uw kat toch niesziekte krijgt
Zodra we bij een kat symptomen zien die wijzen op niesziekte, gaat een speciaal protocol in werking. In overleg met onze dierenarts wordt bepaald of de patiënt apart wordt gezet. Onze "ziekenboeg" biedt plaats aan meerdere katten en bestaat uit een goed beschutte maar maximaal geventileerde ruimte. Met extra aandacht en zonodig medicatie zijn de zieken meestal snel weer aan de beterende hand.
Voor de groep waaruit de niesziekte-kat afkomstig is wordt zekerheidshalve ook een soort quarantaine maatregel van kracht: eigen personeel en minimaal twee weken geen nieuwe gasten erbij. Bij vertrek naar huis van katten uit de door niesziekte getroffen groep wordt de eigenaar op de hoogte gebracht en kan hij/zij tot zeven dagen na verblijf eventuele niesziekte aan ons melden en via onze dierenarts medicijnen krijgen.
Normaal gesproken komen dierenartskosten voor rekening van de klant maar bij niesziekte kan Luxor de dierenarts en de medicijnen betalen. We hebben door de grote besmettelijkheid al gauw meer zieke katten, het is moeilijk vast te stellen wie de infectie binnengebracht heeft. Het is lastig om de kosten van een groepsvisite te verdelen en we hebben als pension belang bij intensieve dierenartsbegeleiding. Daarom vinden we het redelijk dat de klant niet voor deze kosten opdraait.
Onze coulance-regeling voor de dierenartskosten en medicijnen geldt gedurende de maanden juli t/m september en is alleen van toepassing voor katten met een vaccinatie die niet ouder is dan vier maanden.
Kosten van de eigen dierenarts van de klant worden niet vergoed.

© Poezenpension Luxor